Shop

Zopiclone 7.5mgZopiclone 7.5mg

Zopiclone 7.5mg

Zopiclon tabletter 7,5 mg är indicerat för kortvarig behandling av sömnlöshet hos vuxna.

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknande medel indikeras endast när sjukdomen är allvarlig, vilket inaktiverar eller utsätter individen för extrem nöd. Långvarig kontinuerlig användning rekommenderas inte. En behandling bör använda den lägsta effektiva dosen.

Category:

X