Shop

Zolpidem 10mgZolpidem 10mg

Zolpidem 10mg

Zolpidem används för att behandla ett visst sömnproblem (sömnlöshet) hos vuxna.

Om du har problem med att somna hjälper det dig att somna snabbare så att du kan

få en bättre natts sömn. Zolpidem tillhör en klass av läkemedel som kallas lugnande hypnotika. Det verkar på din hjärna för att ge en lugnande effekt.

Detta läkemedel är vanligtvis begränsat till korta behandlingsperioder på 1 till 2 veckor eller mindre.

Category:

Description

Köp/beställ Zolpidem- Zolpidem 10mg innehåller

ett läkemedel som kallas zolpidemtartrat.

Detta tillhör en grupp läkemedel som

kallas hypnotika.

Det fungerar genom att verka på

din hjärna för att hjälpa dig att sova.

Zolpidem används för tillfälliga

sömnproblem hos vuxna som orsakar

dig svår nöd eller som påverkar ditt vardagsliv.

Köp/beställ Zolpidem- Zolpidem 10mg

Är Ambien och

zolpidem samma sak

Zolpidem är den generiska versionen av Ambien,

som också finns i en längre verkande form

som kallas Ambien CR. D

essa sömnmediciner (zolpidem, Sonata, Lunesta)

är allmänt populära och kända

för sin brist på baksmälla effekt

nästa morgon

Hur får zolpidem dig att känna

Hur kommer zolpidem att få mig att känna?

Zolpidem får dig att känna dig sömnig (dåsig).

Det påverkar människor på

olika sätt och vissa människor

kan känna sig sömnigare än andra.

När du börjar ta detta läkemedel kan

du känna dig sömnig under dagtid under

de första dagarna.

Köp/beställ Zolpidem- Zolpidem 10mg

Är zolpidem ett bra sömntabletter

Zolpidem används för att behandla

ett visst sömnproblem

(sömnlöshet) hos vuxna.

Det hjälper dig att somna

snabbare och sova längre,

så att du kan sova bättre.

Det kan också minska antalet

gånger du vaknar under natten.

Zolpidem tillhör en klass av

läkemedel som kallas lugnande hypnotika.

Köp Zolpidem nu

De vanligaste biverkningarna

av zolpidem kan innefatta:
huvudvärk, dåsighet, yrsel, diarré,

muntorrhet, bröstsmärta, hjärtklappning

(snabb, stark eller oregelbunden puls

eller känsla av att ditt hjärta hoppar över ett slag)

grogginess.

Är det okej att ta Ambien varje kväll

Ambien är endast avsedd för kortvarig användning.

Att ta det vid högre doser än rekommenderade under

långa perioder ökar din chans att bli beroende

Vad händer om du tar

Ambien och håller dig vaken

Människor som tar Ambien

och tvingar sig att hålla sig

vakna är mycket mer benägna a

tt utföra omedvetna handlingar

och inte komma ihåg dem.

Andra biverkningar av Ambien

-missbruk kan vara:

Amnesi. Muskelsvaghet.

För din goda kvalitet Zolpidem, eller mer information vänligen kontakta oss

X