Shop

Zolpidem 10mgZolpidem 10mg

Zolpidem 10mg

Zolpidem används för att behandla ett visst sömnproblem (sömnlöshet) hos vuxna. Om du har problem med att somna hjälper det dig att somna snabbare så att du kan få en bättre natts sömn. Zolpidem tillhör en klass av läkemedel som kallas lugnande hypnotika. Det verkar på din hjärna för att ge en lugnande effekt.

Detta läkemedel är vanligtvis begränsat till korta behandlingsperioder på 1 till 2 veckor eller mindre.

Category:

Description

Köp/beställ Zolpidem- Zolpidem 10mg innehåller ett läkemedel som kallas zolpidemtartrat. Detta tillhör en grupp läkemedel som kallas hypnotika. Det fungerar genom att verka på din hjärna för att hjälpa dig att sova. Zolpidem används för tillfälliga sömnproblem hos vuxna som orsakar dig svår nöd eller som påverkar ditt vardagsliv.

Köp/beställ Zolpidem- Zolpidem 10mg

Är Ambien och zolpidem samma sak

Zolpidem är den generiska versionen av Ambien, som också finns i en längre verkande form som kallas Ambien CR. Dessa sömnmediciner (zolpidem, Sonata, Lunesta) är allmänt populära och kända för sin brist på baksmälla effekt nästa morgon

Hur får zolpidem dig att känna

Hur kommer zolpidem att få mig att känna? Zolpidem får dig att känna dig sömnig (dåsig). Det påverkar människor på olika sätt och vissa människor kan känna sig sömnigare än andra. När du börjar ta detta läkemedel kan du känna dig sömnig under dagtid under de första dagarna.

Köp/beställ Zolpidem- Zolpidem 10mg Är zolpidem ett bra sömntabletter

Zolpidem används för att behandla ett visst sömnproblem (sömnlöshet) hos vuxna. Det hjälper dig att somna snabbare och sova längre, så att du kan sova bättre. Det kan också minska antalet gånger du vaknar under natten. Zolpidem tillhör en klass av läkemedel som kallas lugnande hypnotika.

Köp Zolpidem nu

De vanligaste biverkningarna av zolpidem kan innefatta:
huvudvärk, dåsighet, yrsel, diarré, muntorrhet, bröstsmärta, hjärtklappning (snabb, stark eller oregelbunden puls eller känsla av att ditt hjärta hoppar över ett slag) grogginess.

Är det okej att ta Ambien varje kväll
Ambien är endast avsedd för kortvarig användning. Att ta det vid högre doser än rekommenderade under långa perioder ökar din chans att bli beroende

Vad händer om du tar Ambien och håller dig vaken
Människor som tar Ambien och tvingar sig att hålla sig vakna är mycket mer benägna att utföra omedvetna handlingar och inte komma ihåg dem. Andra biverkningar av Ambien -missbruk kan vara: Amnesi. Muskelsvaghet.

För din goda kvalitet Zolpidem, eller mer information vänligen kontakta oss

X