Shop

Tramadol 100mgTramadol 100mg

Tramadol 100mg

Detta läkemedel används för att lindra måttlig till måttligt svår smärta. Tramadol liknar opioida analgetika. Det fungerar i hjärnan för att ändra hur din kropp känner och reagerar på smärta.

Ta detta läkemedel genom munnen enligt din läkare, vanligtvis var fjärde till sjätte timme efter behov för smärtlindring. Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat. Om du har illamående kan det hjälpa att ta detta läkemedel med mat. Fråga din läkare eller apotekspersonal om andra sätt att minska illamående (som att ligga i 1 till 2 timmar med så lite huvudrörelse som möjligt).

Category:

X