Shop

Rohypnol 2mgRohypnol 2mg

Rohypnol 2mg

Rohypnol är en mellanverkande bensodiazepin med allmänna egenskaper som liknar de hos Valium (diazepam). Det används vid kortvarig behandling av sömnlöshet, som förmedicinering vid kirurgiska ingrepp och för att framkalla anestesi.

Rohypnol kan tas genom munnen som en hel tablett, den kan krossas och fnysas upp i näsan eller lösas i en vätska innan man dricker.

Rohypnol kan också användas med andra missbrukande droger, såsom alkohol eller kokain för olika effekter. Rohypnol kan öka alkoholförgiftningen eller kan användas för att minska irritabilitet och ångest i samband med överdriven kokainanvändning (binging).

Category:

X