Shop

Morfin 60mgMorfin 60mg

Morfin 60mg

Morfinsulfat-tabletter med förlängd frisättning är indicerade för behandling av måttlig till svår smärta när ett kontinuerligt opioid analgetikum dygnet runt behövs under en längre tid.

Morfinsulfat 100 mg och 200 mg tabletter med förlängd frisättning är endast avsedda för patienter i vilka tolerans mot en opioid med jämförbar styrka är etablerad.

Category:

X