Shop

Köpa  Suboxone 8mgKöpa  Suboxone 8mg

Köpa Suboxone 8mg

Vad är Suboxone?

Suboxone innehåller en kombination av buprenorfin och naloxon. Buprenorfin är ett opioidläkemedel, ibland kallat narkotikum. Naloxon blockerar effekterna av opioidmedicin, inklusive smärtlindring eller känslor av välbefinnande som kan leda till missbruk av opioider.

Suboxone används för att behandla narkotikamissbruk (opiat) missbruk.

Category:

Description

köpa Suboxone 8mg

Denna medicin

innehåller en

kombination av

buprenorfin

och naloxon.

Buprenorfin

är ett

opioidläkemedel,

ibland

kallat ett

narkotikum.

Naloxon

blockerar

effekterna av

opioidmedicinering,

inklusive smärtlindring

eller välbefinnande

som kan leda

till opioidmissbruk.

Suboxone används

för att behandla

narkotiska (opiat)beroende.

Den rekommenderade måldosen

av SUBOXONE sublingual

film under underhåll är

16 mg/4 mg

buprenorfin/naloxon/dag

som en daglig dos.

Doser högre

än 24 mg/6 mg

dagligen har inte

visats ge

någon klinisk fördel

Vanliga biverkningar

av Suboxone

inkluderar huvudvärk,

diarré, förstoppning och

illamående. Dessutom f

astnar vissa

människor för

den avslappning Suboxone

kan orsaka, och det kan l

eda till missbruk

och/eller

drogåterfall.

Suboxone börjar

verka cirka

30 till 60 minuter efter

att tabletten

tagits och effekterna

kan fortsätta

i 48-72 timmar

när du har

uppnått rätt dos.

Det finns en

oro för

att skärande

eller sönderrivning

av filmen

kan påverka

hur mycke

t buprenorfin

eller naloxon

(de aktiva

ingredienserna

i Bunavail)

absorberas.

Det kan också

innebära att

mer buprenorfin

och naloxon sväljs

i stället för

att absorberas

i blodomloppet genom

den inre kinden.

köpa Suboxone 8mg

| Avimare Apotek

Den heter Suboxone,

men myndighetsföreskrifter

och enskilda läkare

har gjort

den svår

att få tag

på, vilket

leder till

att många

köper

den illegalt.

Många som

använder Suboxone för

första gången får

det inte på en

läkarmottagning, det

är därför vi finns

här online

till ditt förfogande

i Avimare Apotek för

att förse dig med alla

läkemedel du behöver

receptfria kontakta oss

Den största

skillnaden mellan

buprenorfin/naloxon

buckal film och

sublinguala tabletter

är en dubbelt så

hög biotillgänglighet

på grund av

större absorption.

Det var stor

variation mellan

individer men

låg intraindividuell

variabilitet i buckal

absorption av buprenorfin

och naloxon i doser

från 0,875 till 6,3 mg.

FDA har godkänt

den första generiska

versionen av Suboxone

(buprenorfin och naloxon)

sublingual film som

läkemedelsassisterad behandling

för personer med opioidmissbruk.

FDA har godkänt den

första generiska versionen

av Suboxone (buprenorfin
och naloxon) sublingual f

ilm för behandling

av opioidberoende

X