Shop

Köpa Oxynorm 10mgKöpa Oxynorm 10mg

Köpa Oxynorm 10mg

OxyNorm kapslar ska tas med 4-6 timmars mellanrum. Dosen är beroende av smärtans svårighetsgrad och patientens tidigare historia av smärtstillande behov.

Ökande svårighetsgrad av smärta kräver en ökad dos av OxyNorm kapslar. Den korrekta dosen för varje enskild patient är den som kontrollerar smärtan och tolereras väl under doseringsperioden. Patienter bör titreras till smärtlindring såvida inte hanterbara biverkningar förhindrar detta.

Den vanliga startdosen för opioida naiva patienter eller patienter med svår smärta som inte kontrolleras av svagare opioider är 5 mg, 4-6 timme. Dosen bör sedan titreras försiktigt så ofta som en gång om dagen för att uppnå smärtlindring. Majoriteten av patienterna behöver inte en daglig dos som är större än 400 mg. Några patienter kan dock behöva högre doser.

Category:

X