Shop

Stesolid 10mgStesolid 10mg

Stesolid 10mg

Stesolid är ett läkemedel som används vid behandling av allvarliga ångest- och spänningstillstånd, som lugnande medel och premedicinering, vid kontroll av muskelspasmer och vid behandling av alkoholabstinenssymptom.
Detta läkemedel kan användas vid akut svår ångest och agitation, epileptiska och feberkramper, stelkramp, som lugnande medel vid mindre kirurgiska och dentala ingrepp, eller under andra omständigheter där en snabb effekt krävs men där intravenös injektion är omöjlig eller oönskad.

Category:

Description

Köpa/beställ Stesolid 10mg Online nu

i Avimare Apotek

Det används vid behandling

av svår ångest och spänningstillstånd,

som lugnande och förmedicin, vid kontroll av

muskelspasmer och

vid hantering av alkoholabstinenssymptom.

Vad innehåller

medicinen

Ett rektalt

rör innehåller:

Diazepam 5 mg

eller diazepam 10 mg

Köpa/beställ Stesolid 10mg

rektala rör 5 mg och 10 mg

innehåller 5 mg och 10 mg diazepam,

respektive. Diazepam är en av en grupp

läkemedel som kallas bensodiazepiner. den

har anti-konvulsiva, lugnande och

muskelavslappnande egenskaper.

Stesolid rektala rör kan användas vid

behandling av kramper (anfall), muskler
spasmer, svår ångest, spänningstillstånd,

hantering av alkoholuttag

symptom, som ett allmänt lugnande

medel och som ett lugnande

medel före operationen.
Stesolid rektala rör kan

användas vid akut, svår ångest

och agitation, epileptisk

och feberkramper (feberkramper) stelkramp,

Köpa/beställ Stesolid 10mg –

Vad används medicinen till

som lugnande medel

vid mindre kirurgiska och

tandprocedurer, eller under andra

omständigheter där en

snabb effekt krävs men

där intravenös injektion är

opraktisk eller oönskad.

Stesolid rektala rör

kan vara av särskilt värde

för omedelbar behandling

av kramper hos spädbarn

och barn över 1 år.

Finns det några

speciella varningar

Alkohol ökar de

lugnande effekterna

av Stesolid rektalrör

5 mg och 10 mg

och bör därför undvikas.

Den lugnande

effekten kommer också att öka om

Stesolid rektala rör administreras tillsammans

med bedövningsmedel, t.ex. under

kirurgiska ingrepp,

eller om du tar antihistaminer

för en allergisk störning.

Stesolid rektala rör 5 mg och 10 mg

ska inte användas vid fobi eller tvångstankar

tillstånd (ångest eller tvångsneuros), eftersom

det inte finns tillräckliga bevis på effekt

och säkerhet under sådana förhållanden,

inte heller bör den användas ensam vid

behandling av depression eller ångest

orsakad av depression på

grund av risken att detta kan

utlösa självmord. Stesolid rektala

rör 5 mg och 10 mg

ska inte användas i

den primära behandlingen för psykos.

Liksom andra bensodiazepiner kan

diazepam orsaka

minnesförlust och

bör inte användas

för patienter som har

lidit en förlust eller

sorg som detta

kan blockera återställande

av mental balans.

Diazepam får inte

ges med känd

bensodiazepinkänslighet

och endast med

stor försiktighet hos

äldre och försvagade,

patienter med

organisk cerebral

förändringar, kronisk

lunginsufficiens, sluten

vinkelglaukom och

lever- eller

njurinsufficiens Köp nu

X