Shop

Stesolid 10mgStesolid 10mg

Stesolid 10mg

Diazepam har antikonvulsiva, lugnande och muskelavslappnande egenskaper. Det används vid behandling av svår ångest och spänningstillstånd, som ett lugnande medel och förmedicinering, vid kontroll av muskelspasmer och vid hanteringen av abstinenssymptom.

Detta läkemedel kan användas för akut svår ångest och agitation, epileptiska och feberkramper, stelkramp, som ett lugnande medel vid mindre kirurgiska och tandvårdsprocedurer, eller i andra omständigheter där en snabb effekt krävs men där intravenös injektion är omöjlig eller oönskad.

Category:

Description

Köpa/beställ Stesolid 10mg Online nu i Avimare Apotek

Det används vid behandling av svår ångest och spänningstillstånd, som lugnande och förmedicin, vid kontroll av muskelspasmer och vid hantering av alkoholabstinenssymptom.

Vad innehåller medicinen

Ett rektalt rör innehåller:

Diazepam 5 mg eller diazepam 10 mg

Köpa/beställ Stesolid 10mg – Vad används medicinen till

Köpa/beställ Stesolid 10mg rektala rör 5 mg och 10 mg innehåller 5 mg och 10 mg diazepam,
respektive. Diazepam är en av en grupp läkemedel som kallas bensodiazepiner. den
har anti-konvulsiva, lugnande och muskelavslappnande egenskaper.
Stesolid rektala rör kan användas vid behandling av kramper (anfall), muskler
spasmer, svår ångest, spänningstillstånd, hantering av alkoholuttag
symptom, som ett allmänt lugnande medel och som ett lugnande medel före operationen.
Stesolid rektala rör kan användas vid akut, svår ångest och agitation, epileptisk
och feberkramper (feberkramper) stelkramp, som lugnande medel vid mindre kirurgiska och
tandprocedurer, eller under andra omständigheter där en snabb effekt krävs men
där intravenös injektion är opraktisk eller oönskad. Stesolid rektala rör
kan vara av särskilt värde för omedelbar behandling av kramper hos spädbarn
och barn över 1 år.

Finns det några speciella varningar

Alkohol ökar de lugnande effekterna av Stesolid rektalrör 5 mg och 10 mg
och bör därför undvikas. Den lugnande effekten kommer också att öka om
Stesolid rektala rör administreras tillsammans med bedövningsmedel, t.ex. under
kirurgiska ingrepp, eller om du tar antihistaminer för en allergisk störning.
Stesolid rektala rör 5 mg och 10 mg ska inte användas vid fobi eller tvångstankar
tillstånd (ångest eller tvångsneuros), eftersom det inte finns tillräckliga bevis på effekt
och säkerhet under sådana förhållanden, inte heller bör den användas ensam vid behandling av
depression eller ångest orsakad av depression på grund av risken att detta kan
utlösa självmord. Stesolid rektala rör 5 mg och 10 mg ska inte användas i
den primära behandlingen för psykos.
Liksom andra bensodiazepiner kan diazepam orsaka minnesförlust och
bör inte användas för patienter som har lidit en förlust eller sorg som detta
kan blockera återställande av mental balans.
Diazepam får inte ges med känd bensodiazepinkänslighet och endast med
stor försiktighet hos äldre och försvagade, patienter med organisk cerebral
förändringar, kronisk lunginsufficiens, sluten vinkelglaukom och lever- eller
njurinsufficiens Köp nu

X