Shop

Sobril 25mgSobril 25mg

Sobril 25mg

Sobril eller Oxazepam rekommenderas för behandling av sömnlöshet och axiety. Andra behandlingar för sobril inkluderar behandling av alcohol uttags syndrom. Sobril fungerar för att förbättra effekterna av den specifika naturliga substans kroppen (GABA).

Category:

Description

Köp Sobril 25mg-Avimare Apotek

Köp Sobril 25mg-Avimare Apotek
Sobril 25mg

Köp Sobril 25mg-Avimare Apotek, Sobril tabletter är endast avsedda för kortvarig lindring (2-4 veckor) av ångest som är allvarlig, funktionshindrande eller utsätter individen för oacceptabel nöd, som uppstår ensam eller i samband med sömnlöshet eller kortvarig psykosomatisk, organisk eller psykotisk sjukdom.

Användningen av Sobril för att behandla kortsiktig ‘mild’ ångest anses vara olämplig och olämplig.

Dosering

Alla patienter som tar Sobril ska övervakas noggrant och rutinmässiga upprepade recept ska undvikas. Patienter som har tagit bensodiazepiner under lång tid kan kräva en förlängd utsättningstid under vilken doserna reduceras. Långvarig kronisk användning rekommenderas inte.

Vuxna

Allvarlig ångest: Den rekommenderade dosen är 15-30 mg tre eller fyra gånger dagligen.

Köp Sobril 25mg-Avimare Apotek Sömnlöshet i samband med ångest

De flesta patienter behöver en dos på 15-25 mg men vissa patienter kan behöva upp till 50 mg. Dosen ska tas en timme före pensionering.

Äldre patienter och de som är särskilt känsliga för bensodiazepiner. Den rekommenderade dosen är 10-20 mg tre eller fyra gånger dagligen.

Barn

Sobril rekommenderas inte för behandling av ångest eller sömnlöshet hos barn.

Behandlingen av ångest bör inte fortsätta efter 8-12 veckor inklusive en avsmalnande period.

Behandlingen av sömnlöshet bör vara så kort som möjligt. I allmänhet varierar behandlingstiden från några dagar till två veckor med ett maximum, inklusive avsmalnande process på fyra veckor.

I alla fall ska dosen Sobril titreras enligt den enskilda patientens behov och den lägsta effektiva dosen som krävs för att kontrollera symtomen ska användas så kort tid som möjligt. Maxdosen bör inte överskridas. I vissa fall kan en förlängning utöver den maximala behandlingsperioden vara nödvändig. i så fall bör det inte ske utan omvärdering av patientens status med särskild expertis.

Köp Sobril 25mg-Avimare Apotek Administreringssätt

Endast för oral administrering.

 

Behandlingstid

Beroende på indikation, men bör inte överstiga 4 veckor för sömnlöshet och åtta till tolv veckor vid ångest, inklusive en avsmalnande process. Förlängning utöver dessa perioder bör inte ske utan omvärdering av situationen.
Det kan vara användbart att informera patienten när behandlingen påbörjas, den kommer att vara av begränsad varaktighet och förklara exakt hur dosen gradvis kommer att minskas. Dessutom är det viktigt att patienten är medveten om möjligheten till återhämtningsfenomen och därmed minimerar ångest över sådana symtom om de uppstår medan läkemedlet avbryts.

Det finns indikationer på att, för bensodiazepiner med kort verkningstid, kan abstinensfenomen uppträda inom dosintervallet, särskilt när dosen är hög Köp Sobril 25mg-Avimare Apotek kontakta oss.

 

X