Shop

Rohypnol 2mgRohypnol 2mg

Rohypnol 2mg

Rohypnol är en mellanverkande bensodiazepin med allmänna egenskaper som liknar de hos Valium (diazepam). Det används vid kortvarig behandling av sömnlöshet, som förmedicinering vid kirurgiska ingrepp och för att framkalla anestesi.

 

Category:

Description

Köp-Beställ-Rohypnol 2mg – Flunitrazepam,

även känt som Rohypnol

bland andra namn,

är en bensodiazepin

som används

för att behandla

svår sömnlöshet

och hjälpa till

med anestesi.

Liksom med

andra hypnotika har

flunitrazepam rekommenderats

att endast

ordineras för kortvarig

användning eller

av personer

med kronisk sömnlöshet

då och då.

Det sägs vara

10 gånger så

kraftfullt som diazepam.

Köp-Beställ-Rohypnol 2mg

Använda sig av

den används för behandling av

allvarliga fall

av sömnproblem,

och i vissa länder som ett förestetikum.

Detta var också de

användningsområden som

det ursprungligen studerades för.

Det har också administrerats

som en samtidig

dos för patienter som

tar ketamin. Rohypnol

sänker biverkningarna av

bedövningsmedlet (ketamin),

vilket resulterar i mindre förvirring

i uppvaknande tillstånd, mindre

negativ påverkan på pulsfrekvensen och

färre fluktuationer i blodtrycket.

Det har också visat sig ha

terapeutisk användning vid

användning av polysubstanser

i kombination med anestetika,

opioider, etanol, kokain och metamfetamin

Särskilda

försiktighetsåtgärder

Bensodiazepiner kräver

särskild försiktighet om

de används hos äldre, under

graviditet, hos barn,

hos alkohol- eller drogberoende

individer och hos personer

med komorbida

psykiatriska störningar.

Försämring av körförmågan

med resulterande

ökad risk för

vägtrafikolyckor

är förmodligen

den viktigaste

negativa effekten.

Denna biverkning är

inte unik för

flunitrazepam utan förekommer

också med andra

hypnotiska läkemedel.

Flunitrazepam

verkar ha ensärskilt hög risk

för vägtrafikolyckor

jämfört med andra

hypnotiska läkemedel.

Extrema försiktighet

bör iakttas av

förare efter att ha tagit flunitrazepam

TERAPEUTISK

ANVÄNDNING

Ursprungligen utvecklades Rohypnol

som ett sömntabletter.

Det har använts framgångsrikt

för detta ändamål av

många länder utanför

USA (Det är det vanligaste

förskrivna sömnmedlet i Europa.)

och kan fortfarande fås

från Avimare Apotek utan recept

När det används

enligt föreskrifter

är det en

effektiv korttidsbehandling

för allvarliga sömnstörningar.

Studier visar att Rohypnol

ökar den totala

mängden sovande

tid och minskar

skillnaden mellan

mängden tid i sängen

och mängden

sömntid.Båda

faktorerna är betydelsefulla

för personer som

lider av allvarliga

sömnproblem som gör att

de blir sömnlösa och oroliga.

Terapeutiska doser av Rohypnol

varierar från 0,5 mg till 1 mg. köp nu

X