Shop

Kodeine 60mgKodeine 60mg

Kodeine 60mg

Indikationer:
Kodin används för att behandla måttlig grad av smärta, det kan användas vid tillstånd som hosta och diarré. Kodin kan öka effekterna av olika smärtstillande medel, alkohol, generella smärtstillande medel och lugnande medel.

Category:

Description

Beställa Kodeine 60mg

Detta läkemedel

används för att

lindra mild

till måttlig smärta.

Kodein tillhör

en klass

av läkemedel

som kallas

opioidanalgetika.

Det arbetar

i hjärnan för

att förändra

hur din kropp

mår och reagerar

på smärta.

Dessutom är

läkemedlet ett

smärtstillande

medel för lindring

av mild till

måttlig smärta.

Kodein är

indicerat för

patienter äldre

än 12 år för

behandling av

akut måttlig smärta

som inte anses

lindras av andra

analgetika som

paracetamol eller

ibuprofen (enbart).

 

Beställa Kodeine 60mg –

Avimare Apotek

Ta denna

medicin genom

munnen.

Du kan ta

detta läkemedel

med eller

utan mat.

Om du har

illamående kan

det hjälpa

att ta detta

läkemedel med mat.

Efter att ha0

tagit läkemedlet,

i händelse av

illamående finns

det sätt att

minska illamående

(som att ligga ner i

1 till 2 timmar med

så lite huvudrörelse

som möjligt).

Om du använder

den flytande

formen av

detta läkemedel,

mät noggrant dosen

med en speciell

mätanordning/sked.

Använd inte en

hushållssked eftersom

du kanske inte får rätt dos.

Doseringen baseras

på ditt medicinska

tillstånd och svar

på behandlingen.

Öka inte din

dos eller använd

inte detta läkemedel

oftare eller längre

än ordinerat, eftersom

risken för biverkningar

kan öka. Stoppa

medicineringen

på rätt sätt när

så bestäms.

Smärtmediciner

fungerar bäst

om de används

när de första

tecknen på

smärta uppstår.

Om du väntar

tills smärtan

har förvärrats

kanske medicinen

inte fungerar lika bra.

Om du har

pågående smärta

(som på grund

av cancer), kan

din läkare uppmana

dig att också

ta långverkande

opioidmediciner.

I så fall kan

denna medicin

användas för

plötslig (genombrotts-)

smärta endast vid behov.

Andra smärtstillande

medel (som acetaminophen,

ibuprofen) kan också förskrivas.

Fråga din läkare

eller Avimare Apotek

om att använda

kodein på ett

säkert sätt med

andra droger.

Att plötsligt sluta

med denna medicin

kan orsaka abstinens,

särskilt om du

har använt den

under lång tid

eller i höga doser.

För att förhindra

abstinens kan

du behöva sänka

dosen långsamt.

Kontakta oss

på Avimare Apotek

direkt för att köpa

detta läkemedel

eller något

annat läkemedel.
Dessutom,

om du har

några abstinenssymtom

som rastlöshet,

mentala förändringar/humörsförändringar

(inklusive ångest,

sömnsvårigheter,

självmordstankar),

rinnande ögon, rinnande

näsa, illamående, diarré,

svettning, muskelvärk

eller plötsliga beteendeförändringar.

X