Shop

Ketogan 5mgKetogan 5mg

Ketogan 5mg

Ketobemidon, som bland annat säljs under varumärket Ketogan, är ett kraftfullt syntetiskt opioid smärtstillande medel. Dess effektivitet mot smärta är inom samma intervall som morfin, och den har också några NMDA-antagonistegenskaper som delvis tillförs av dess metabolit norketobemidon. Detta kan göra det användbart för vissa typer av smärta som inte svarar bra på andra opioider. Det marknadsförs i Danmark, Norge och Sverige och används för svår smärta.

Category:

Description

Beställa Ketogan 5mg

Ketobemidone,

som bland

annat säljs

under varumärket

Ketogan, är

ett kraftfullt

syntetiskt

opioid

smärtstillande

medel. Dess

effektivitet

mot smärta

är i samma

intervall

som morfin,

och den

har också

vissa NMDA-

antagonistegenskaper

som delvis

förmedlas

av dess

metabolit norketobemidon.

Detta kan

göra det

användbart för

vissa typer av

smärta som

inte svarar bra

på andra opioider.

Det marknadsförs

i Danmark, Island,

Norge och Sverige

och används vid

svår smärta

 

Beställa Ketogan 5mg –

Avimare Apotek

 

 

Du kan enkelt få det

på Avimare Apotek

receptfritt bara

kontakta oss och KÖP NU

Det har använts

för behandling

av svår smärta

i mer än 30 år

och är ofta

förstahandsvalet

hos cancerpatienter

med kronisk smärta.

En biverkning

av vilket läkemedel

som helst kan

definieras som

den oönskade

eller oönskade

effekten som

läkemedlet ger.

Biverkningen kan

vara stor eller

i få mediciner

mindre som kan

ignoreras. Biverkningar

varierar inte bara

från läkemedel till

läkemedel, utan

det beror också

på läkemedlets dos,

den individuella

känsligheten hos

den person, varumärke

eller företag som

tillverkar det.

Om biverkningar

överväger den

faktiska effekten

av läkemedlet

kan det vara svårt

att övertyga patienten

att ta läkemedlet.

Få patienter

får specifika

biverkningar

av specifika

läkemedel; i

så fall ersätter

en läkare läkemedlet

med ett annat.

Om du känner

någon biverkning

och det besvärar

dig, glöm inte att

dela med din läkare.

Kontraindikation

kan beskrivas

som en speciell

omständighet

eller en

sjukdom eller

ett tillstånd

där du inte

ska använda

läkemedlet eller

genomgå särskild

behandling eftersom

det kan skada

patienten; ibland

kan det vara

farligt och

livshotande också.

När ett ingrepp

inte ska kombineras

med annat

ingrepp eller

när ett läkemedel

inte kan

tas med ett

annat läkemedel

kallas det för

Relativ kontraindikation.

Kontraindikationer

bör tas på allvar

eftersom de är

baserade på

vårdgivares relativa

kliniska erfarenhet

eller från beprövade

forskningsrön.

X