Shop

Elvanse 70mgElvanse 70mg

Elvanse 70mg

Elvanse är indicerat som en del av ett omfattande behandlingsprogram för ADHD (attention deficit / hyperactivity disorder) hos barn över 6 år när svar på tidigare metylfenidatbehandling anses kliniskt otillräckligt.

Behandlingen måste ske under överinseende av en specialist i beteendestörningar hos barn och / eller ungdomar. Diagnos ska göras enligt DSM-kriterier eller riktlinjerna i ICD och bör baseras på en fullständig historik och utvärdering av patienten. Diagnos kan inte göras enbart på närvaron av ett eller flera symptom.

Category:

Description

Beställ Elvanse 70mg nu – Elvanse Avimare Apotek

Beställ Elvanse 70mg för Elvanse är indicerat som en del av ett omfattande behandlingsprogram för ADHD (attention deficit / hyperactivity disorder) hos barn över 6 år när svar på tidigare metylfenidatbehandling anses kliniskt otillräckligt.

Behandlingen måste ske under överinseende av en specialist i beteendestörningar hos barn och / eller ungdomar.

Diagnos ska göras enligt DSM-kriterier eller riktlinjerna i ICD och bör baseras på en fullständig historik och utvärdering av patienten. Diagnos kan inte göras enbart på närvaron av ett eller flera symptom.

Beställ Elvanse 70mg Terapeutiska indikationer

Elvanse är indicerat som en del av ett omfattande behandlingsprogram för uppmärksamhetsbrist / hyperaktivitetsstörning (ADHD)

Den specifika etiologin för detta syndrom är okänd, och det finns inget enda diagnostiskt test. Tillräcklig diagnos kräver användning av medicinska och specialiserade psykologiska, pedagogiska och sociala resurser.

Ett omfattande behandlingsprogram innehåller vanligtvis psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder samt farmakoterapi och syftar till att stabilisera barn med ett beteendessyndrom som kännetecknas av symtom som kan innefatta kronisk historia med kort uppmärksamhet, distraherbarhet, emotionell labilitet, impulsivitet, måttlig till svår hyperaktivitet , mindre neurologiska tecken

Elvanse är inte indicerat för alla barn med ADHD och beslutet att använda läkemedlet måste baseras på en mycket noggrann bedömning av svårighetsgraden och kroniken hos barnets symtom i förhållande till barnets ålder och risk för missbruk, missbruk eller avledning.

Utvärdering före behandling

Innan förskrivning är det nödvändigt att göra en utvärdering av patientens kardiovaskulära status inklusive blodtryck och hjärtfrekvens.

Beställ Elvanse 70mg Pågående övervakning

Tillväxt, psykiatrisk och kardiovaskulär status bör kontinuerligt övervakas

Blodtryck och puls bör registreras på ett centildiagram vid varje dosjustering och minst var sjätte månad.

Höjd, vikt och aptit bör registreras minst sex månader per månad med bibehållande av ett tillväxtdiagram.

Utveckling av de novo eller förvärring av befintliga psykiatriska störningar bör övervakas vid varje dosjustering och sedan minst var sjätte månad och vid varje besök .

Patienter bör övervakas för risk för avledning, missbruk och missbruk av Elvanse . Kontakta oss

X