Shop

Elvanse 70mgElvanse 70mg

Elvanse 70mg

Elvanse är indicerat som en del av ett omfattande behandlingsprogram för ADHD (attention deficit / hyperactivity disorder) hos barn över 6 år när svar på tidigare metylfenidatbehandling anses kliniskt otillräckligt.

Behandlingen måste ske under överinseende av en specialist i beteendestörningar hos barn och / eller ungdomar. Diagnos ska göras enligt DSM-kriterier eller riktlinjerna i ICD och bör baseras på en fullständig historik och utvärdering av patienten. Diagnos kan inte göras enbart på närvaron av ett eller flera symptom.

Category:

X