Shop

Metadon 40mgMetadon 40mg

Metadon 40mg

Metadon används för att bota beroende av opioider (såsom heroin) som en viktig aspekt av ett godkänt botemedel. Metadon tillhör en klass av läkemedel som kallas opioid (narkotiska) smärtstillande medel. Det hjälper tillbakadragande biverkningar som uppstår genom att stoppa andra narkotika.

Category:

Description

Beställa Metadon 40mg

Köp Metadon

från Avimare Apotek

för att

behandla beroende

av opioider

(som heroin)

som en del

av ett godkänt

behandlingsprogram.

Metadon tillhör

en klass av

läkemedel som

kallas opioidanalgetika.

Det hjälper till

att förhindra

abstinenssymtom som

orsakas av att

sluta använda

andra opioider.

Ta denna medicin

genom munnen

enligt anvisningar

från din läkare.

Du kan ta detta

läkemedel med eller

utan mat.

Om du har illamående

kan det hjälpa

att ta detta läkemedel

med mat.

Fråga din läkare

eller Avimare Apotek

om andra

sätt att minska

illamåendet

(som att ligga ner

i 1 till 2 timma

r med så lite

huvudrörelse

som möjligt).

Tugga eller

svälja inte

tabletterna.

Innan du tar,

lös upp dosen

i 4 uns

(120 milliliter)

vatten eller

en sur

fruktdryck

(som apelsinjuice).

Drick hela

blandningen

omedelbart.

Om det

finns någon

medicin kvar

i koppen,

tillsätt en

liten mängd

vätska

och drick

hela blandningen.

Förbered

inte

en leverans

i förväg.

Injicera

inte

denna medicin.

 

Beställa Metadon 40mg –

Avimare Apotek

Om du

tar denna

medicin för

att behandla

måttlig till

svår smärta,

ta den

på ett

regelbundet

schema

enligt

anvisningar

från din

läkare, inte

som behövs

för plötslig

(genombrotts-)

smärta.

Doseringen

baseras på

ditt medicinska

tillstånd och

svar på

behandlingen.

Att plötsligt

sluta med

denna medicin

kan orsaka

abstinens,

särskilt

om du

har använt

den under

lång tid

eller i

höga doser.

För att

förhindra

abstinens

kan din

läkare sänka

din dos

långsamt.

Berätta

omedelbart

för din läkare

eller

oss på Avimare Apotek

om du

har några

abstinenssymtom

som rastlöshet,

mentala/humörsförändringar

(inklusive

ångest,

sömnsvårigheter,

självmordstankar),

rinnande ögon,

rinnande

näsa,

illamående,

diarré,

svettning,

muskelvärk

eller plötsliga

beteendeförändringar.

När denna

medicin

används under

en längre

tid kanske

det inte

fungerar

lika bra.

Tala med

din läkare

om denna

medicin

slutar

fungera bra.

Även om

det hjälper

många

människor,

kan detta

läkemede

l ibland

orsaka

beroende.

Denna

risk kan

vara högre

om du

har en

missbruksstörning

(som

överanvändning

av eller

beroende

av

droger/alkohol).

Att avbryta

underhållsbehandling

med metadon

har en

hög risk

att återgå

till opioidmissbruk.

Vänligen kontakta oss nu

för mer information

X