Shop

Xanax 2mgXanax 2mg

Xanax 2mg

Xanax används för att behandla patienter som lider av kortvarig symtom ångest, depression i samband med generaliserad ångest störning (GAD). Det kan också användas för kemoterapi-inducerad illamående.

 

Category:

Description

Beställ Xanax 2mg

Receptfritt nu –

Avimare Apotek

Xanax används för att behandla

patienter som lider av

kortvarig symtom

ångest, depression i

samband med

generaliserad

ångest störning

(GAD).

Det kan också

användas för

kemoterapi-inducerad

illamående.

Vi levererar

xanax 2 mg och

Alprazolam 2 mg

av god kvalitet,

kontakta oss

för en snabb

påfyllning och få

din beställning levererad

på din hemadress.

Du kan också beställa

och hämta den på

närmaste postkontor.

Beställ Xanax 2mg

Receptfritt nu

Avimare Apotek

Hur man tar:

Xanax-tabletter

ska tas helt

via munnen,

det ska sväljas,

tuggas eller brytas.

Antagandet av xanax

bör börja

med en lägre

dos och fortskrida

med högre

dos med tiden.

Varningar

Xanax kan vara

vanebildande.

Missbruk av

denna medicin kan

orsaka beroende,

överdosering eller död.

Förvara medicinen

på en plats

där andra inte

kan komma till den.

Dödliga biverkningar kan uppstå

om du tar

Xanax med alkohol,

opioidmedicin eller

andra läkemedel

som orsakar

dåsighet eller

bromsar andningen.

Xanax

är ett federalt

kontrollerat ämne (C-IV)

eftersom det

kan missbrukas

eller leda till beroende.

Förvara detta

läkemedel på en

säker plats för att

förhindra missbruk och

missbruk. Att sälja

eller ge bort Xanax

kan skada andra

och strider mot lagen.

Tala om för din

vårdgivare om du har

missbrukat eller varit

beroende av alkohol,

receptbelagda läkemedel

eller gatudroger.

Beställ Xanax 2mg

Receptfritt nu –

Avimare Apotek

Innan du tar

detta läkemedel

Du ska inte ta Xanax

om: du tar också

itrakonazol eller ketokonazol

(svampdödande läkemedel);

eller du

har en historisk

allergisk reaktion

mot bensodiazepin

(alprazolam,

diazepam, lorazepam,

Ativan, Klonopin,

Restoril, Tranxene,

Valium, Versed

och andra).

För att

säkerställa att

Xanax är

säkert för dig,

berätta för

din läkare om

du någonsin

har haft:

andningsproblem

som KOL

(kronisk obstruktiv

lungsjukdom)

eller sömnapné

(andning som

stannar under sömnen);

drog- eller

alkoholberoende;

depression,

humörproblem eller

självmordstankar

eller beteende; eller

njure- eller

leversjukdom

(särskilt alkoholisk

leversjukdom).

Tala om för

din läkare om

du är gravid

eller planerar

att bli gravid.

Alprazolam

kan skada

ett ofött barn.

Undvik att ta

detta läkemedel

under graviditetens

första trimester.

Om du

använder Xanax

medan du är

gravid kan ditt barn

bli beroende

av läkemedlet.

Detta kan orsaka

livshotande

abstinenssymtom

hos barnet efter

att det fötts.

Spädbarn födda

beroende

av vanebildande

medicin

kan behöva

medicinsk

behandling i

flera veckor.

Du ska inte

amma när

du använder

alprazolam.

Xanax är inte

godkänt för

användning av

någon yngre än 18 år.

KÖP NU

X