Shop

Xanax 2mgXanax 2mg

Xanax 2mg

Xanax används för att behandla patienter som lider av kortvarig symtom ångest, depression i samband med generaliserad ångest störning (GAD). Det kan också användas för kemoterapi-inducerad illamående.

 

Category:

Description

Beställ Xanax 2mg Receptfritt nu – Avimare Apotek

Xanax används för att behandla patienter som lider av kortvarig symtom ångest, depression i samband med generaliserad ångest störning (GAD). Det kan också användas för kemoterapi-inducerad illamående.

Vi levererar xanax 2 mg och Alprazolam 2 mg av god kvalitet, kontakta oss för en snabb påfyllning och få din beställning levererad på din hemadress. Du kan också beställa och hämta den på närmaste postkontor.

Beställ Xanax 2mg Receptfritt nu – Avimare Apotek Hur man tar:

Xanax-tabletter ska tas helt via munnen, det ska sväljas, tuggas eller brytas. Antagandet av xanax bör börja med en lägre dos och fortskrida med högre dos med tiden.

Varningar

Xanax kan vara vanebildande. Missbruk av denna medicin kan orsaka beroende, överdosering eller död. Förvara medicinen på en plats där andra inte kan komma till den.

Dödliga biverkningar kan uppstå om du tar Xanax med alkohol, opioidmedicin eller andra läkemedel som orsakar dåsighet eller bromsar andningen.

Xanax är ett federalt kontrollerat ämne (C-IV) eftersom det kan missbrukas eller leda till beroende.

Förvara detta läkemedel på en säker plats för att förhindra missbruk och missbruk. Att sälja eller ge bort Xanax kan skada andra och strider mot lagen. Tala om för din vårdgivare om du har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller gatudroger.

Beställ Xanax 2mg Receptfritt nu – Avimare Apotek Innan du tar detta läkemedel

Du ska inte ta Xanax om:

du tar också itrakonazol eller ketokonazol (svampdödande läkemedel); eller

du har en historisk allergisk reaktion mot bensodiazepin

(alprazolam, diazepam, lorazepam, Ativan, Klonopin, Restoril, Tranxene, Valium, Versed och andra).

För att säkerställa att Xanax är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

andningsproblem som KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) eller sömnapné (andning som stannar under sömnen);

drog- eller alkoholberoende;

depression, humörproblem eller självmordstankar eller beteende; eller

njure- eller leversjukdom (särskilt alkoholisk leversjukdom).

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Alprazolam kan skada ett ofött barn.

Undvik att ta detta läkemedel under graviditetens första trimester.

Om du använder Xanax medan du är gravid kan ditt barn bli beroende av läkemedlet.

Detta kan orsaka livshotande abstinenssymtom hos barnet efter att det fötts.

Spädbarn födda beroende av vanebildande medicin kan behöva medicinsk behandling i flera veckor.

Du ska inte amma när du använder alprazolam.

Xanax är inte godkänt för användning av någon yngre än 18 år.

KÖP NU

X