Shop

Valium 10mgValium 10mg

Valium 10mg

Vad är Valium och hur används det?

Valium är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla symtom på ångest, muskelspasmer, alkoholavbrott och som lugnande medel före operation eller för att behandla kramper. Valium kan användas ensamt eller tillsammans med andra mediciner.

Valium tillhör en klass av läkemedel som kallas ångestmedel; Ångestdämpande medel, bensodiazepiner; Skelettmuskelavslappnande medel; Antikonvulsiva medel, bensodiazepin.

Det är inte känt om Valium är säkert och effektivt hos barn yngre än 6 månader.

Category:

Description

Beställ/köp kvalitet Valium 10mg som är ett lugnande, muskelavslappnande läkemedel som främst används för att lindra ångest.

Vad gör Valium som läkemedel

Beställ/köp kvalitet Valium 10mg – Diazepam används för att behandla ångest, alkoholuttag och kramper. Det används också för att lindra muskelspasmer och för att ge sedering före medicinska ingrepp. Detta läkemedel fungerar genom att lugna hjärnan och nerverna. Diazepam tillhör en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner.

Valium och dåsighet

Intag av Valium kan få dig att sova även under dagen, läkemedlet orsakar dåsighet

Är Valium en sovplatta

Två av de vanligast förskrivna tabletterna, Xanax och Valium är inte utformade för att underlätta sömn; istället används de för att behandla ångest. Eftersom de är bensodiazepiner har de också lugnande effekter och kan därför leda till dåsighet och hjälpa någon att somna.

Beställ/köp kvalitet Valium 10mg – Hur man använder

Se även avsnittet Varning.

Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar ta diazepam och varje gång du får påfyllning. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor.

Ta detta läkemedel via munnen med eller utan mat enligt läkarens anvisningar. Om du använder detta läkemedels flytande form, mäta dosen noggrant med en speciell mätanordning/sked. Använd inte en hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos.

Om du använder den koncentrerade lösningen, använd den medföljande läkemedelsdropparen och blanda den uppmätta dosen med en liten mängd vätska eller mjuk mat (t.ex. äppelmos, pudding). Ta all blandning direkt. Förvara inte blandningen för senare användning.

Dosen baseras på ditt medicinska tillstånd, ålder och svar på behandlingen. Öka inte din dos eller använd detta läkemedel oftare eller längre än föreskrivet. Ditt tillstånd förbättras inte snabbare och risken för biverkningar ökar. Stoppa medicinen ordentligt när det är så instruerat.

När detta läkemedel används under en lång tid kanske det inte fungerar lika bra. Tala med din läkare om denna medicin slutar fungera bra.

Även om det hjälper många människor, kan denna medicin ibland orsaka missbruk. Denna risk kan vara högre om du har en missbruksstörning (till exempel överanvändning av eller beroende av droger/alkohol). Ta detta läkemedel precis som föreskrivet för att minska risken för missbruk. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information kontakta oss

Undvik att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice medan du använder detta läkemedel om inte din läkare eller apotekare säger att du kan göra det säkert. Grapefrukt kan öka risken för biverkningar med detta läkemedel. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Om din läkare instruerar dig, ta denna medicin regelbundet för att få mest nytta av den. För att hjälpa dig komma ihåg, ta det vid samma tidpunkt (er) varje dag.

Tala om för din läkare om ditt tillstånd varar eller förvärras.

X