Shop

Valium 10mgValium 10mg

Valium 10mg

Vad är Valium och hur används det?

Valium är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla symtom på ångest, muskelspasmer, alkoholavbrott och som lugnande medel före operation eller för att behandla kramper. Valium kan användas ensamt eller tillsammans med andra mediciner.

Valium tillhör en klass av läkemedel som kallas ångestmedel; Ångestdämpande medel, bensodiazepiner; Skelettmuskelavslappnande medel; Antikonvulsiva medel, bensodiazepin.

Det är inte känt om Valium är säkert och effektivt hos barn yngre än 6 månader.

Category:

Description

Beställ/köp kvalitet Valium 10mg

g som är ett lugnande,

muskelavslappnande läkemedel

som främst används för att lindra ångest.

Vad gör Valium

som läkemedel

Beställ/köp kvalitet Valium 10mg –

Diazepam används för att

behandla ångest, alkoholuttag

och kramper.

Det används

också för att

lindra muskelspasmer

och för att ge sedering

före medicinska ingrepp.

Detta läkemedel fungerar genom

att lugna hjärnan och nerverna.

Diazepam tillhör en klass

av läkemedel som kallas

bensodiazepiner.

Valium och dåsighet

Intag av Valium kan

få dig att

sova även under

dagen, läkemedlet

orsakar dåsighet

Är Valium en sovplatta

Två av de vanligast

förskrivna tabletterna,

Xanax och Valium är

inte utformade för

att underlätta

sömn; istället

används de för

att behandla ångest.

Eftersom de är

bensodiazepiner har

de också

lugnande effekter

och kan därför leda

till dåsighet och hjälpa

någon att somna.

Beställ/köp kvalitet Valium 10mg

– Hur man använder

Se även avsnittet Varning.

Kontakta gärna Avimare Apotek

för att beställa Diazepam Valium

Ta detta läkemedel via

munnen med eller utan

mat enligt läkarens anvisningar.

Om du använder

detta läkemedels

flytande form, mäta

dosen noggrant

med en speciell

mätanordning/sked.

Använd inte en

hushållssked eftersom

du kanske inte

får rätt dos.

Om du använder

den koncentrerade lösningen,

använd den medföljande

läkemedelsdropparen och

blanda den uppmätta

dosen med en liten mängd

vätska eller mjuk mat

(t.ex. äppelmos, pudding).

Ta all blandning direkt.

Förvara inte blandningen

för senare användning.

Dosen baseras på

ditt medicinska tillstånd,

ålder och svar

på behandlingen.

Öka inte din dos

eller använd

detta läkemedel

oftare eller längre

än föreskrivet.

Ditt tillstånd förbättras

inte snabbare och

risken för biverkningar ökar.

Stoppa medicinen ordentligt

när det är så instruerat.

När detta läkemedel används

under en lång tid

kanske det inte fungerar lika bra.

Tala med din läkare

om denna medicin

slutar fungera bra.

Även om det hjälper

många människor,

kan denna medicin

ibland orsaka missbruk.

Denna risk kan vara

högre om du har en

missbruksstörning

(till exempel överanvändning

av eller beroende av droger/alkohol).

Ta detta läkemedel

precis som föreskrivet

för att minska risken för missbruk.

Fråga din läkare

eller apotekspersonal

för mer information kontakta oss

Undvik att äta

grapefrukt eller dricka

grapefruktjuice medan

du använder detta

läkemedel om inte

din läkare eller apotekare

säger att du kan

göra det säkert.

Grapefrukt kan

öka risken för

biverkningar med

detta läkemedel.

Fråga din läkare

eller Avimare Apotek

för mer information.

Om din läkare

instruerar dig, ta denna

medicin regelbundet för

att få mest nytta av den.

För att hjälpa

dig komma ihåg,

ta det vid samma

tidpunkt (er) varje dag.

Tala om för din läkare om

ditt tillstånd varar eller förvärras.

X