Shop

Adderall 30mgAdderall 30mg

Adderall 30mg

Denna kombinationsmedicin används för att behandla uppmärksamhetsunderskott hyperaktivitetsstörning – ADHD. Det fungerar genom att ändra mängderna av vissa naturliga ämnen i hjärnan. Amfetamin / dextroamfetamin tillhör en klass av läkemedel som kallas stimulanter. Det kan hjälpa dig att öka din förmåga att vara uppmärksam, hålla fokus på en aktivitet och kontrollera beteendeproblem. Det kan också hjälpa dig att organisera dina uppgifter och förbättra lyssningsförmågan.

Ta detta läkemedel genom munnen med eller utan mat enligt din läkare, vanligtvis en gång dagligen på morgonen. Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat, men det är viktigt att välja ett sätt och ta detta läkemedel på samma sätt för varje dos. Att ta detta läkemedel efter middagstid kan orsaka sömnsvårigheter (sömnlöshet).

Category:

X